Seth Godin: The Initiator

Articol pe blogul lui Seth Godin cu care, în câteva fraze, m-a uns la suflet:

Learning is fine. Listening is good. Consensus is natural.

But initiating is rare and valuable and essential.

How often do you or your brand initiate rather than react? How often do you tweet instead of retweet? Invent rather than exploit?

Asta și apropo de critica constructivă a lui Manuel Dinculescu vis-a-vis de primul Podcast oficial al unei trupe românești.

Să pornești un proiect este foarte greu dar este de admirat cei care au puterea s-o facă.